Her bygges og forenes alle nyproducerede maskindele, indkøbte kvalitets normdele og maskinstativer til en mekanisk færdigmonteret maskine.

Herefter trækkes luftslanger til forsyningsmanifold og ventiler. Der er 3D modeller af den færdige maskine til rådighed, så maskinmontøren får samlet maskinen perfekt.