For at sikre den bedste kvalitet af vores maskiner og tilfredshed fra kunderne inden forsendelse, er vores maskineri testet (FAT). det er en stor projektmilepæl, hvor det påvises, at systemdesignet og -fremstillingen opfylder kontraktspecifikationerne. FAT skal udføres formelt og bevidnes af systemejeren og/eller projektlederen med en formel registrering af uoverensstemmelser og afvigelser, og hvordan de skal håndteres. Efter at maskiner er afsendt, udføres SAT (Site Acceptance Test) for at sikre, at systemet er testet i overensstemmelse med kundegodkendte testplaner og specifikationer for at vise, at systemet er installeret korrekt og har grænseflader med andre systemer og passer ind i dets arbejdsmiljø.

Wobarg leverer også til Pharma og Food industrien, og er godkendt uden anmærkninger gennem en årrække